Ładowanie
ProSens to seria nowoczesnych urządzeń przemysłowych integrująca funkcjonalność czujników, przetworników, mierników oraz regulatorów.
Nowoczesne czujniki, mierniki, regulatory.

SimCorder Soft

  • program komputerowy na systemy Windows
  • dostępne wersje: Basic, Alarm, Network (Server i Terminal)
  • moduł semiScada - obiekty dynamiczne pozwalające na tworzenie wizualizacji
  • pobieranie danych z urządzeń SIMEX wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem Modbus RTU
  • prezentacja danych w postaci tabelarycznej lub graficznej
  • powiadomienia GSM dla wersji Alarm i Network
  • licencja płatna, wymaga wykupienia klucza licencyjnego
Opis

Program SimCorder Soft współpracuje z urządzeniami produkowanymi przez SIMEX wyposażonymi w interfejs RS-485. Umożliwia wizualizację, archiwizowanie oraz drukowanie wyników pomiarów (np. przebiegów temperatury, wilgotności, ciśnienia). Współpraca z siecią urządzeń odbywa się za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS-485. Dołączenie sieci urządzeń do portu szeregowego lub portu USB komputera PC (RS-232) umożliwiają konwertery (RS-485 na RS-232 lub RS-485 na USB) dostępne w ofercie firmy SIMEX.

SimCorder Soft w wersji 4 został rozszerzony o narzędzie, które pozwala kompleksowo rozwiązać problem bezpieczeństwa systemu. Łącznikiem pomiędzy wybranymi komunikatami urządzeń wejściowych, a reakcjami urządzeń alarmowych są zdarzenia, które odpowiadają również za wysyłanie powiadomień w formie SMS-ów oraz e-maili. Wśród funkcjonalności SimCorder Soft pojawiło się również opóźnienie aktywacji oraz zakończenia alarmu. Pozwala to precyzyjniej określić warunki, w których należy wygenerować powiadomienia. Odpowiednio zdefiniowane opóźnienia umożliwiają ignorowanie tylko pozornie niebezpiecznych sytuacji, takich jak nagły i krótkotrwały wzrost temperatury po otwarciu drzwi chłodni. Do graficznej prezentacji bieżących pomiarów analogowych oraz oceny charakteru zmian sygnału służy semiSCADA, będąca częścią programu SimCorder Soft. Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z Windows 8.

W skład SimCorder Soft wchodzą wersje instalacyjne następującego oprogramowania:

  1. SimCorder BASIC jest podstawową wersją programu SimCorder Soft z możliwością użycia na komputerze współpracującym bezpośrednio z siecią urządzeń. Niedostępne jest w tej wersji powiadamianie GSM oraz sygnalizacja stanów alarmowych systemu. Informacje o sytuacjach wyjątkowych i błędach urządzeń logicznych dostępne są wyłącznie w postaci komunikatów widocznych w zakładce 'Komunikaty urządzeń" w menu "Pomiary bieżące".
  2. SimCorder ALARM jest wersją programu SimCorder Soft z możliwością użycia na komputerze współpracującym bezpośrednio z siecią urządzeń. W porównaniu z wersją podstawową BASIC, wersja ALARM rozszerzona jest o funkcje powiadamiania GSM oraz sygnalizację stanów alarmowych systemu.
  3. SimCorder NETWORK jest wersją sieciową programu SimCorder Soft z możliwością zainstalowania na max. 10 stanowiskach terminalowych. Na pakiet instalacyjny składają się wersje SERVER i TERMINAL. Wersja TERMINAL programu SimCorder Soft umożliwia wizualizację (za pośrednictwem sieci internetowej) pracy sieci urządzeń kontrolowanej bezpośrednio poprzez program SimCorder Soft w wersji SERVER. TERMINAL umożliwia wyłącznie podgląd ustawień, zmiana konfiguracji musi być wykonywana poprzez wersję SERVER. SERVER udostępnia poprzez sieć internetową bazę zawierającą zarejestrowane dane pomiarowe, natomiast wersja TERMINAL umożliwia zdalny dostęp do udostępnionych danych. Do komunikacji pomiędzy programami SimCorder SERVER oraz SimCorder TERMINAL domyślnie używany jest port TCP 81.

Uwaga! Wersja TERMINAL programu SimCorder Soft Network nie obsługuje semiScady, nawet w przypadku gdy opcja ta jest wykupiona dla wersji SERVER wspomnianego programu. W celu doboru odpowiedniej wersji SimCordera do swoich potrzeb prosimy zapoznać się z poniższą tabelą: